Chùa Kim Trúc
Chùa Kim Trúc nằm trong quần thể kiến trúc, thờ cúng ở phía nam làng, cùng với hai miếu của hai vách và đền Mẫu. Theo nghĩa chữ Hán, Kim Trúc tự có nghĩa là chùa vàng của nước Thiên Trúc, khẳng định nguồn gốc và sự quý giá của ngôi chùa. Tại chùa hiện tại còn tấm bia “Kim Trúc tự” bằng đá xanh, hình chữ nhật, kích thước 76x37cm, dày 19cm. Bia có 6 hàng chữ, mỗi hàng 11 chữ, khắc chân phương, còn rõ nét. Dòng lạc khoản cho biết, bia được lập ngày tốt, tháng Năm, năm đầu niên Vĩnh Hựu. Nội dung của văn bia không ghi rõ những người hưng công, công đức cho việc tu bổ lần này. Chùa Kim Trúc nhìn từ hướng nam, không rộng lớn như đình. Kiến trúc chùa là hình chữ Đinh, gồm tiền đường năm gian hai dĩ và Phật điện, ngoài ra còn có nhà tổ, nhà khách và tăng phòng. Hiện nay tại chùa  Kim Trúc còn lưu giữ được ba quả chuông. 

Di tích 3D khác