Đình Giang Cao

Đình làng Giang Cao xây dựng vào khoảng cuối thời nhà Lý (1010-1225). Đình thờ tứ vị Thiên thần được tiến phong là các bậc Thượng đẳng phúc thần và Đương cảnh Thành hoàng làng. Sự tích kể rằng vào thời vua Tự Đức lên ngôi năm 1847 xảy ra vỡ đê Văn Giang. Đình làng Giang Cao thời bấy giờ làm bằng khung cột gỗ lợp lá gồi, nên đã trôi theo dòng nước lũ và dừng lại tại làng Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó dân làng đã xây dựng lại đình kiên cố, xung quanh xây gạch. Đến năm 1850, vua Tự Đức lại tiếp tục có sắc phong theo các đời vua trước cho các vị đương cảnh Thành hoàng thờ tại Đình. Theo tài liệu sao chép từ chữ hán dịch sang chữ quốc ngữ thì các vị Đương cảnh Thành hoàng thờ tại Đình có được 9 lần của các đời vua sắc phong. Hiện tại Đình còn lưu giữ được 1 long đình và 1 bộ bát bửu cổ có niên đại hơn 100 năm. Năm 2001, đình làng Giang Cao được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc cấp thành phố. Lễ hội truyền thống của Làng được tổ chức hàng năm vào ngày 15/2 âm lịch. 

Di tích 3D khác